logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Projekty

Projekt Nadace ČEZ – Podpora materiální základny sportu

logo nadace ČEZ

Nadace ČEZ vznikla v roce 2002 jako jedna z prvních firemních nadací v České republice. Každoročně podporuje řadu projektů, které reagují na aktuální potřeby společnosti. Oranžové schody pomáhají integrovat žáky a studenty se zdravotním handicapem, Oranžová hřiště dávají dětem i dospělým prostor pro sport a hry, Oranžové učebny podporují výuku technických předmětů na základních a středních školách, Podpora regionů dává příležitost rozvoji komunitního života. Oranžové kolo zapojuje do pomoci potřebným veřejnost a Stromy přinesly do měst a obcí novou zeleň. http://www.nadacecez.cz/cs/o-nadaci.html

Správní rada Nadace ČEZ podpořila i naši Základní školu pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 a schválila poskytnutí nadačního příspěvku projektu „Podpora materiální základny sportu“ v grantovém řízení Podpora Regionů 2013 v částce 110.000 Kč.

Z nadačního příspěvku bylo pořízeno speciální sportovní vybavení pro žáky s handicapem:

  • 6 sad snowblade s příslušenstvím /lyžařské boty, přilby/
  • 1 sada hry Curling na koberci - speciální hra pro žáky s tělesným postižením
  • rehabilitační pomůcky (komfortní podložky na cvičení z paměťové pěny, balanční podložka, posilovací pomůcky...)

Zakoupené rehabilitační pomůcky obohatí hodiny tělesné výchovy a volnočasových aktivit žáků. Curling na koberci – netradiční hra bude využívána nejen žáky naší školy, ale i žáky spřátelených opavských škol.

unicurling

V únoru 2014 měli žáci možnost vyzkoušet si snowblade s příslušenstvím na zimním sportovně ozdravném pobytu v Jeseníkách.

snowblade

Projekt byl zaměřen na vyrovnávání příležitostí ve vzdělávání a péči o osoby s různými typy postižení. Přínosem projektu je inovace a zkvalitnění edukačního procesu a obohacení mimoškolní činnosti i volnočasových aktivit žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Sport patří bezesporu mezi integrační pojítka do intaktní populace. Smyslem a hlavním cílem projektu je umožnit prožitek z pohybových aktivit vhodných pro jedince s postižením.

Děkujeme tímto Nadaci ČEZ za velkorysý finanční příspěvek.

Mgr. Silvie Häuserová, ředitelka školy
žadatel a hlavní kontaktní osoba projektu