logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Projekty

Terapeutický obleček pro synergickou reflexní terapii

logo Nadace ČEZ

Vysoce si ceníme spolupráce s Nadací ČEZ, která opakovaně podpořila naši školu a zařadila do mobilní aplikace EPP - Pomáhej pohybem náš projekt s názvem „Obleček pro synergickou reflexní terapii“ ve výši 40.000,- Kč.

Děkujeme rovněž širší veřejnosti za to, že nám pomohla aktivním pohybem získat maximální finanční částku na realizaci projektu.

Za nadační příspěvek jsme zakoupili dva oblečky pro synergickou reflexní terapii, které mohou využívat především žáci s tělesným postižením.

Usnadní práci fyzioterapeutům, kteří s žáky pravidelně cvičí, ale hlavně umožní imobilním dětem „stát na vlastních nohách, beze strachu.“

Tyto oblečky spolu s „linkou chůze“, kterou využíváme v rámci vertikalizace a nácviku chůze, pomáhají ke zlepšení koordinace žáků, prostorového vnímání, posílení svalové síly a obnovení správných pohybových návyků.

Za nevyčerpané finanční prostředky jsme zakoupili PANat dlahy.

Metoda PANat s nafukovacími dlahami podporuje motorický vývoj dětí s mozkovými hybnými poruchami. Specifické polohování končetin ve vzduchových dlahách lze využít při senzomotorickém cvičení, při ergoterapeutickém nácviku dovedností, v logopedii, po operacích, při plavání apod.

Mgr. Silvie Häuserová
ředitelka školy
terapeutcké oblečky obleček pomáhá obleček pomáhá PANat dlahy dlahy v akci