logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Projekty

PŘÍSPĚVEK Z NADAČNÍHO FONDU EVRAZ 2011

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 se zaměřuje na výchovu a vzdělávání dětí s různým stupněm a formou tělesného postižení, se souběžným postižením více vadami a na žáky s PAS. Nadační fondu EVRAZ podporuje jedince s DMO, proto jsme s paní učitelkou Vandou neváhaly s vypracováním 2 projektů cílených právě na takto handicapované jedince. Oba projekty byly podpořeny.

V rámci prvního projektu jsme mohli pro naše žáky zakoupit herní sestavu BRUSEL, která je již dlouho našim snem. Pomůže žákům s tělesným handicapem rozvíjet pohybové schopnosti a možnosti, nabízí balanční cvičení, rozvíjí kreativitu v pohybu, zvyšuje celkovou obratnost a v neposlední řadě nabízí prostor k experimentaci.

Druhý projekt byl zaměřen na modernizaci třídy pro tělesně postižené žáky, z projektu jsme použili finanční prostředky na nákup nových informačních a komunikačních technologií – 1 kus interaktivní dotekové tabule, 6 kusů netbooků/tabletů, speciální software Boardmaker a SymWriter.

Díky příspěvku z Nadačního fondu EVRAZ se nám podařilo zmodernizovat areál školní zahrady, stávající učebnu pro žáky s DMO, zatraktivnit a zkvalitnit žákům edukační proces a celkově jim zpříjemnit pobyt ve škole.

Mgr. Silvie Häuserová
ředitelka školy
interaktivní tabule