logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Projekty

Příspěvek z Nadačního fondu EVRAZ 2012

logo nadačního fondu Evraz

Nadační fond Evraz byl zřízen za účelem podpory dlouhodobého rozvoje Moravskoslezského kraje, a to zejména projektů ze sociální oblasti, kultury, vědy a vzdělávání, zdravotnictví, sportu a podnikatelského prostředí.

V červnu jsme se dozvěděli potěšující zprávu, že Nadační fond Evraz opětovně podpořil obě námi podané žádosti o nadační příspěvek.

Z prvního projektu pokryjeme nákup interaktivních učebnic z nakladatelství Fraus v celkové hodnotě 106 341,- Kč. Díky unikátní technologii budeme moci při výuce využívat výhod multimedia. Digitální učebnice vtáhnou žáky bezprostředně do výuky s pocitem, že jde o zábavnou činnost, která nenudí, ale naopak podněcuje a vybízí k lepším výkonům.

Finanční podporu z druhého schváleného projektu ve výši 285 388,- Kč použijeme na nákup vybavení jedné třídy a šatny pro žáky naší školy, kterou slavnostně otevřeme k 1.9.2012.

Mgr. Silvie Häuserová
ředitelka školy

Článek o zahájení školního roku a otevření nových prostor naleznete zde

šatna herna učebna pc koutek