logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Projekty

PROJEKT OSOBNÍ ASISTENCE

logo TEVA

Díky příspěvku společnosti TEVA jsme mohli od 1.1.2015 posílit v naší škole asistenci ve třídě, kde jsou vzděláváni žáci se souběžným postižením více vadami a žáci s poruchou autistického spektra.

Pracovní místo bylo obsazeno paní Darinou Dýčkovou, která pracuje na základě dohody o provedení práce 5 hodin denně.

Osobní asistentka pracuje podle dohodnutého časového harmonogramu, který svědomitě dodržuje. Její trpělivý a empatický přístup přispěl k vytvoření příznivého klimatu ve třídě.

Asistuje při sebeobslužných činnostech i při výukových aktivitách. Díky individuálnímu přístupu k žákům se nám daří reedukace a kompenzace jejich obtíží i zvládání běžných úkonů týkajících se péče o vlastní osobu.

Přítomnost asistentky ve výuce pomáhá zlepšovat kvalitu výchovně vzdělávacího procesu žáků s handicapem a udržovat tak vysoký standard školy.

Projekt bude pokračovat do června 2015, tj. do konce školního roku 2014/2015.

asistence asistence
Mgr. Silvie Häuserová
ředitelka školy