logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Projekty

Nové kompenzační pomůcky – nadace Život dětem

logo Život DĚTEM

V nedávné době se nám podařilo díky nadaci Život dětem získat finanční dar určený na nákup kompenzačních pomůcek pro naše žáky, které velkou měrou přispějí k jejich dalšímu rozvoji.

Žádost o poskytnutí daru podala Školská rada na podnět paní Markéty Bubíkové, maminky našeho žáka Jakuba Kalinowského. Na projektu spolupracovali pedagogové školy.

Jedná se o finančně náročnější pomůcky, které nám pomohou zkvalitnit komplexní péči o žáky, zvláště pak o žáky se souběžným postižením více vadami. Poslouží k jejich senzorické stimulaci, nabídnou jim nové možnosti vnímání a prostřednictvím neobvyklých podnětů a prožitků obohatí jejich osobní zkušenosti. Stanou se součástí bazální stimulace, kterou u nás na škole praktikujeme jako jednu z terapií.

Žákům s poruchami autistického spektra, poruchami učení a žákům hyperaktivním zkvalitní hodiny tělesné výchovy a poskytnou jim smysluplnou relaxaci vyvažující školní zátěž.

Těší nás, že se nám prostřednictvím spolupráce rodičů a pedagogů podařilo získat pomůcky, které zvýší standard naší péče, neboť se jedná o pomůcky vysoké kvality s možností širocespektrálního využití.

Pomůcky jsou instalovány v pohybovém sále školy a ve snoezelenu.

Jedná se o kuličkovou houpačku, houpací platformu s podložkou, relaxační houpačku, interaktivní slunce a panel reagující na zvuk.

Pro představu dokládáme několik fotografií.

Mgr. Vanda Tomová

Celkový pohled na zavěšěné pomůcky

pomůcky

Relaxační houpačka

pomůcky

Houpací platforma s podložkou

pomůcky

Využití platformy bez podložky

pomůcky

Kuličková houpačka – poloha na zádech

pomůcky

Kuličková houpačka – poloha na břiše

pomůcky

Interaktivní slunce

pomůcky

Panel reagující na zvuk

pomůcky