logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Zájmový kroužek Informatiky

Na podzimním zasedání školské rady byla přednesena žádost rodičů o zřízení zájmového kroužku počítačové techniky.

Vzhledem k tomu, že děti počítače a práci na internetu milují, rozhodli jsme se tento kroužek zrealizovat.

A tak každý druhý pátek dochází do naší školy studentka speciální pedagogiky Martina, která 6 členů kroužku seznamuje s užitečnými programy, které děti zajímají, ale také i s možnými riziky internetu. Praktické hodiny kroužku prolíná s bezpečností práce na PC.

Dosud si děti zkusily pracovat třeba s programem na návrh a výrobu 3D objektů, což je velmi bavilo a díky zakoupení 3D tiskárny školou si nyní mají možnost své vlastnoručně navrhnuté objekty vytisknout.

Členové kroužku si také vyzkoušeli základy programování pro děti, kde si podle návodů na Youtube.com mohou vytvořit jednoduchou hru podle své fantazie.

Jedním z posledních probíraných témat byla práce s programem na úpravu videí, kde se děti naučily stříhat videa, vkládat do nich efekty, texty nebo třeba i hudbu.

Děti se na kroužek těší, se zápalem pracují a radují se z výsledků své práce.

Mgr. Sylva Ryšková
v kroužku informatiky