logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Olympiáda tělesně postižených 2013

Ve středu 22. května byly slavnostním slibem zahájeny již jedenácté Olympijské hry pro tělesně postižené, jejímiž hlavními organizátory byla Základní škola pro tělesně postižené na Dostojevského ulici v Opavě, Základní škola Englišova, Opava a Statutární město Opava.

Neuskutečnily by se bez širší spolupráce a podpory. Náš dík patří především hlavním sponzorům Ostroji a.s. Opava, který celou akci zaštítil po finanční stránce a Statutárnímu městu Opava, které nám bezplatně poskytlo tak skvělé zázemí, jakým je Víceúčelová hala v Opavě.

Všechny zúčastněné přivítala ředitelka základní školy pro tělesně postižené Mgr. Silvie Häuserová. Sportovce přišli pozdravit Prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc., primátor města Opavy, 1. náměstkyně primátora Ing. Pavla Brady, náměstek primátora Daniel Žídek, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje Daniel Havlík, za odbor školství Magistrátu města Opavy Ing. Tomáš Kozelek a Martin Koky, za Ostroj a.s. Marcela Kusynová a Miluška Bonakovská, za Léčebné a rehabilitační centrum s.r.o. Opava MUDr. Jan Němec a manažerka Bc. Dana Polová, za TJ Sokol Petr Szalacsi, člen komise Rady kraje pro vyrovnávání příležitostí zdravotně postižených a sociální politiku a Ing. Čestmír Duda, starosta TJ Sokol Opava. Armádu ČR a její 532. prapor elektronického boje zastupoval plukovník Ing. Pavol Babic.

Více jak stovka sportovců - od těch nejmenších z Mateřské školy Eliška v Opavě, přes žáky základních škol z Opavy, Hlučína, Krnova, Kopřivnice a Ostravy až po „dospěĺáky“ ze Společnosti pro podporu lidí s mentálním postižením v Opavě - si zasoutěžila ve třech disciplínách - hodu míčkem, běhu na 30 m a skoku z místa. Aby své síly mohl prokázat opravdu každý bez ohledu na svůj handicap, byly vytvořeny i jejich alternativy – hod raketkou, pytlíkem na cíl, jízda slalomem a dojezd mechanického vozíku na jeden záběr.

Plynulý chod celého klání spolu s pedagogy zajišťovali příslušníci Armády ČR a žáci ZŠ Englišova. Na setkání s nimi se vždycky těšíme.

Olympiáda tělesně postižených patří již mezi tradice naší školy. Jde o akci většího rozsahu, kde je základním předpokladem úspěchu týmová spolupráce pedagogů. Vyžaduje si dlouhodobou přípravu a stojí spoustu úsilí. Za jiskřičky štěstí v dětských očích nám to však stojí za to.

Tak za rok zase – sportu zdar!