logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Individuální logopedická péče

Logopedická péče na naší škole je zajišťována dvěma logopedickými asistenty, kteří velmi úzce spolupracují s klinickou logopedkou Mgr. Lucií Vavrečkovou.

Paní logopedka je supervizorkou v logopedické péči pro žáky naší školy.

Logopedickou péči poskytujeme převážně žákům 1. stupně s narušenou komunikační schopností a&n to&n formou předmětu speciálně pedagogické péče a individuální logopedické péče.

Zaměřujeme se především na&n odbourání ostychu z&n komunikace se&n svým okolím, snažíme se dát řečovému projevu srozumitelnost a plynulost.

Využíváme práci s obrázky, konkrétními předměty. Za důležitou součást považujeme orientaci na ploše, v prostoru a na&n těle.

Využíváme také alternativní a augmentativní komunikaci – vytváříme komunikační knihy, pracujeme s konkrétními předměty, fotografiemi, piktogramy.

Využíváme komunikační systém VOKS, u některých žáků zařazujeme znak do řeči.

Pracujeme také s počítačovými programy SYMWRITER, GRID 3 a s oční navigací TOBII.

Mgr. M.Valentová a Mgr. P.Jedličková – logopedické asistentky