logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Projekty

Hodnocení osobní asistence

logo Nadace ČEZ

Nadace ČEZ podařila v tomto školním roce projekt s názvem „Osobní asistence“.

Projekt byl zaměřen na zajištění osobní asistence pro žáky se souběžným postižením více vadami.

Od března do června 2016 byli přijati tři asistenti na zkrácený úvazek. Působení osobních asistentů v edukačním procesu hodnotíme ve všech ohledech pozitivně.

Všichni asistenti byli velkým přínosem pro práci ve speciální škole, konkrétně ve třídách, kde probíhá souběžná výuka více ročníků. Přirozeně se zapojili do již fungujícího kolektivu třídy, seznámili se s chodem školy a aktivitami v jednotlivých vyučovacích předmětech. Zvykli si na specifika žáků a přistupovali k nim empaticky, klidně a profesionálně. Žáci osobní asistenty respektovali.

Přítomnost třetí osoby ve vyučovací hodině se pozitivně odráželo i na klimatu třídy. Největším přínosem však zůstává skutečnost, že jsme během výuky zvládli více aktivit a mohli jsme uplatňovat ještě ve větší míře individuální přístup k žákům.

Na závěr bychom chtěli poděkovat Nadaci ČEZ za velkorysý finanční dar ve výši 50.000 Kč.

Díky projektu se nám podařilo zkvalitnit edukační proces i péči o naše žáky s handicapem.

Mgr. Silvie Häuserová
ředitelka školy
osobní asistence osobní asistence osobní asistence