logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Projekty

NADACE OKD

logo Nadace OKD

Správní rada Nadace OKD se rozhodla podpořit náš projekt „Šťastný život s handicapem za spoluúčasti osobních asistentů“ v programu Pro zdraví finanční částkou ve výši 100.000,- Kč.

Náš projektový záměr skýtal jasnou představu – získat pro nadcházející školní rok 2012/2013 osobní asistenty a posílit tím komplexní péči o žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

Díky Nadaci OKD bude v tomto školním roce posílena asistence ve třídách o 0,5 úvazek, tj. 4 hodiny denně. Pracovní místo bylo obsazeno paní Darinou Dýčkovou.

Vzhledem ke složité skladbě žáků ve třídách je práce velmi náročná a pomoc osobního asistenta hraje při výchovně vzdělávacím procesu těžce postižených žáků opodstatněnou roli.

Posláním osobní asistence je individuálně pomáhat osobám se zdravotním postižením překonávat jejich nepříznivou sociální situaci způsobenou jejich zdravotním stavem, poskytovat žákovi podporu o přestávkách a v rámci volnočasových aktivit, pokoušet se o přiměřenou reedukaci a kompenzaci obtíží, asistovat při dalších činnostech podle konkrétních potřeb žáka a celkově zlepšovat kvalitu života dětí s handicapem.

Cíle, kterých posílením osobních asistentů dosáhneme:

  • efektivní zajištění vyučovacího a výchovného procesu u žáků s diagnostikovanou potřebou velmi vysoké a vysoké míry podpůrných opatření
  • zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu při souběžné práci s více studijními skupinami ve třídě
  • péče o zdraví a bezpečnost žáků
  • Mgr. Silvie Häuserová
    ředitelka školy
    Tento projekt byl realizován za podpory Nadace OKD