logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Opava

Základní škola pro tělesně postižené, Opava, Dostojevského 12 je příspěvkovou organizací, přímo řízenou MŠMT. Naše moderní pracoviště bylo uvedeno do plného provozu v roce 1996. Součástí školy je plně vybavená rehabilitace, která umožňuje komplexní péči tělesně postiženým dětem. Rehabilitace probíhá v rámci celého vyučovacího procesu. Všechny rehabilitační úkony pravidelně sleduje a ordinuje odborný lékař. Dětem jsou navíc nabízeny ergoterapie, hippoterapie a canisterapie. Svou specifičností služeb přitahuje i žáky ze vzdálenějšího okolí Opavy.

Škola je situována v klidné lokalitě, obklopena rozsáhlou zahradou. Má strategické umístění na předměstí, je lehce dostupná osobní dopravou, ale i MHD, která navazuje na meziměstskou autobusovou i železniční dopravu. Příjezd k budově školy z ulice je promyšleně vyřešen. Další výhodou je blízkost a dostupnost většiny odborných pracovišť ve městě.

Silné stránky školy

Priority školy

Vybavení školy

Všechny prostory školy jsou bezbariérové. Výuka probíhá v 10-ti kmenových třídách, každá z nich je vybavená počítačovou technikou. Součástí školy je keramická dílna s keramickou vypalovací pecí, pohybový sál, posilovna s infrasaunou, školní zahrada s hřištěm.

Cvičná kuchyň s nejmodernějším vybavením – drtička odpadů, myčka, elektrický sporák s keramickou deskou, speciální nábytek, který je přizpůsoben tělesně postiženým.

Oddělení školní družiny využívají pro svou činnost vhodné prostory školy a herny ŠD. Výuka v ZŠ speciální probíhá ve třídách vybavených netradičním nábytkem a zařízením (vodní postel, polohovatelná umyvadla, nábytková sestava ve tvaru chaloupky, lodě).

Žáci i zaměstnanci školy se stravují ve školní jídelně, do které jsou obědy dováženy ze ZŠ Englišova. Školní jídelna je vybavena podle platných hygienických norem – bezdotykové baterie, nerezová zařízení, speciální nábytek.