logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Exkurze Svět práce

přednáška

V rámci předmětu Svět práce jsme absolvovali exkurzi do dílen, kde probíhá strojírenská výroba.

Udělali jsme si představu, co obnáší práce s železem, seznámili jsme se s řemesly - zámečnictví, nástrojářství, obráběčství, soustružnictví apod.

Velmi pěkné byly i ukázky práce na jednotlivých strojích - vrtačky, ohýbačky, frézy, soustruhy, lisy, řezačky, apod.

Tímto bych chtěla poděkovat panu Janu Máchovi za zprostředkování exkurze a odborný výklad.

Mgr. Silvie Häuserová, Jan Tesař