logo školy

Základní škola pro tělesně postižené

Individuální logopedická péče

Logopedická péče na naší škole je zajišťována logopedickou asistentkou, která velmi úzce spolupracuje s klinickou logopedkou Mgr. Lucií Vavrečkovou.

Paní logopedka je supervizorkou v logopedické péči pro žáky naší školy.

Logopedickou péči poskytujeme převážně žákům 1. stupně s narušenou komunikační schopností a to formou předmětu Speciálně pedagogické péče a Individuální logopedické péče. Všichni vyučující – speciální pedagogové se snaží zábavnou formou rozvíjet řečový projev našich žáků. Zaměřujeme se především na odbourání ostychu z komunikace se svým okolím, snažíme se dát řečovému projevu srozumitelnost a plynulost.

Pracujeme s obrázky, konkrétními předměty. Za důležitou součást považujeme orientaci na ploše, v prostoru a na těle, správné dýchání.

U některých žáků pracujeme s alternativní a augmentativní komunikací – vytváříme komunikační knihy, pracujeme s konkrétními předměty, fotografiemi, piktogramy. Využíváme komunikační systém VOKS, u vybraných žáků zařazujeme znak do řeči.

Pracujeme také s počítačovými programy SYMWRITER, GRID 3 a s oční navigací TOBII.

Mgr. M.Valentová – speciální pedagog , logopedický asistent