logo školy

Základní škola pro tělesně postižené


Kontakty na školská poradenská zařízení (SPC, PPP, SVP)

Seznam všech školských poradenských zařízení v Moravskoslezském kraji
https://www.msk.cz/cs/temata/skolstvi/skolska-poradenska-zarizeni-4212/
speciálně pedagogická centra, pedagogicko-psychologické poradny, střediska výchovné péče

SPC SRDCE při Základní škole a Praktické škole Opava, Slezského odboje 5
https://www.zsps-opava.cz/cs/spc-srdce/a-3/
poradenská pomoc pro děti s mentálním a tělesným postižením

SPC pro PAS při ZŠ Kpt. Vajdy v Ostravě
http://www.zskptvajdy.cz/index.php/specialni-pedagogicke-centrum/kontakty
poradenská pomoc pro děti s poruchou autistického spektra a vadami řeči

Pedagogicko-psychologická poradna, Opava, příspěvková organizace
http://www.ppp.opava.cz/
poradenská pomoc pro děti nadané a děti s vývojovými poruchami učení, chování a výukovými problémy