logo školy

Základní škola pro tělesně postižené


Výběr střední školy

Volba povolání je důležitým milníkem v životě každého jedince. Rozhodování při volbě povolání závisí především na žákovi a jeho rodičích. Ostatní - škola, přátelé, informační a poradenské instituce mohou poradit, ale ne rozhodnout. K odpovědnému rozhodnutí je potřeba mít dostatek informací a času na rozhodnutí, které není dobré nechávat na poslední chvíli.

Než se rozhodnu pro střední školu

  1. Zamysli se nad sebou – kdo jsi, co očekáváš, co umíš i co ti nejde Objevuj svoje přednosti, schopnosti, vlohy, zájmy, očekávání, ale i svoje nedostatky a slabá místa. Porovnej je s požadavky pro studium i povolání, nezapomeň na svůj zdravotní stav, přemýšlej o svých studijních výsledcích.
  2. Promluv si o svých záměrech s nejbližšími O svých studijních nebo profesních plánech promluv s někým, komu důvěřuješ (rodiče, příbuzní, kamarádi, učitelé, výchovný poradce, kariérový poradce mimo školu).
  3. Vytvoř si seznam zajímavých oborů Podívej se na nabídku oborů, vyhledej školy, které tyto obory vyučují a co zajímavého nabízejí.
  4. Povolání – co bys dělal/a, kdybys byl/a Pozoruj lidi kolem sebe (kdo, kde, co dělá), vyhledej popisy jednotlivých povolání.
  5. Bez informací o školách se nepohneš z místa Porovnej nabídky různých škol, zjisti výhody a nevýhody (např. dojíždění, internátní bydlení, výše školného,…), podívej se na podmínky k přijetí.
  6. Jdi se podívat do škol Dny otevřených dveří jsou jedinečnou příležitostí, jak se seznámit se školním prostředím, učiteli a podmínkami studia. Podívej se do více škol, abys mohl zhodnotit a porovnat, jak ti vyhovuje velikost školy, atmosféra, jednání pedagogů.
  7. Sežeň reference o škole Sleduj webové stránky středních škol, navštiv Veletrh povolání (prezentace oborů středních škol na Opavsku).
  8. Kariérové poradenství je službou pro tebe Pokud váháš ve svém výběru vzdělávání, obrať se na odborníky ve škole nebo mimo ni. Můžeš kontaktovat třídního učitele, výchovného poradce, informační a poradenské středisko úřadu práce). Ptej se na všechno, co potřebuješ vědět.
  9. Připrav se na přijímačky Pro maturitní obory platí povinné jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky. Testy připravuje CERMAT.
  10. Předprofesní vyšetření v SPC, PPP Obrať se na odborníky, vyšetří tě, navrhnou řešení na míru, poskytnou metodickou pomoc a doporučí i vzdělávací cestu.

Odkazy k výběru středních škol (informace o školách a povoláních)

Infoabsolvent https://www.infoabsolvent.cz/
Informační systém, ve kterém lze nalézt údaje o oborech vzdělání, školách a aktuální vzdělávací nabídce v ČR a jednotlivých krajích. Dále jsou zde informace o uplatnění absolventů škol na trhu práce a potřebách zaměstnavatelů. Pro výběr povolání zde naleznete Profi test nebo videoukázky technických profesí.

Atlas školství https://www.atlasskolstvi.cz/
Webová stránka, která obsahuje databázi škol. Můžete zde najít přehled základních škol, středních škol, vysokých škol, jazykových škol, nebo vyšší odborných škol. Školy je možné filtrovat podle měst a zaměření, forem studia a mnohých dalších kritérií.

Střední školy https://www.stredniskoly.cz/
Stránka obsahující přehled středních škol podle regionu a oboru studia. Rovněž jsou zde uvedeny termíny dnů otevřených dveří na středních školách a termíny veletrhů vzdělávání, výstav a burz škol.

Seznam škol https://www.seznamskol.cz/
Kompletní databáze všech veřejných, soukromých a církevních středních škol, základních škol, mateřských škol a základních uměleckých škol v České republice.

Školství v Moravskoslezském kraji https://www.msk.cz/skolstvi/index.html
Informace o středních školách v Moravskoslezském kraji.

Veletrh povolání Opava http://www.veletrhpovolani.cz/
Prezentace oborů středních škol a zaměstnavatelů v okrese Opava

Můj život po škole https://www.mujzivotposkole.cz/
Intuitivní, graficky příjemně zpracovaný nástroj obsahující široký výčet různých profesí, včetně poptávky po těchto profesích a jejich průměrných platů v Moravskoslezském kraji. Po výběru profese si můžete vyzkoušet, jak dokážete hospodařit se svým budoucím platem. Také zjistíte, jaké náklady vás v životě čekají a jak umíte hospodařit.